Följande ingår:

  • Licens på NIMPOS certifierade kassaregister
  • PC-baserat kassasystem
  • Kvittoskrivare
  • Kassalåda
  • Kontrollenhet